Recent News
Przeznaczenie

Przeznaczenie

14 sierpnia, 2022

Boskie Przeznaczenie jest zgodne z ludzką wolną wolą W całej historii ludzie próbowali rozróżnić lub pogodzić Boską Wolę i ludzką wolną wolę. Niektórzy zaprzeczali wolnej woli, podczas gdy inni twierdzili, że tworzymy nasze własne czyny i w ten sposób ignorujemy przeznaczenie. Jednakże,…

Filozofia Żydowska

Filozofia Żydowska

22 lipca, 2022

Wspólna obrona Filozofia żydowska podkreśla, że wolna wola jest produktem wewnętrznej duszy ludzkiej, używając słowa neshama (od hebrajskiego korzenia n.sh.m. lub .נ.ש. מ oznaczającego „oddech”), natomiast zdolność do wolnego wyboru posiada Jechida(od hebrajskiego słowa „yachid”, יחיד, liczba pojedyncza), część duszy zjednoczona z…